Oldeskaret

Ein tur til Oldeskaret er fint for dei fleste. Dette er ein litt lenger tur som tek ein heil dag. Fiskevatn med fin høgfjellsørret. Det er mogeleg å gå over til Briksdalen i Olden.